شورای راهبردی بردار

مهندس فرشته امینی

فرشته امینی​

رئیس شورای راهبردی، کارافرین و صادر کننده نمونه ملی و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان اصفهان

محمدرضا غفرالهی

عضو شورای راهبردی و مدیر عامل شرکت تجارت بین المللی دانا سپند

سید یوسف قاضی عسگر

عضو شورای راهبردی، مدیر عامل شرکت صنایع غذایی اصفهان فرخنده و رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت تجارت بین المللی دانا سپند

شورای راهبردی شتابدهنده تجارت بردار با برگزاری جلسات متعدد و متناوب، با نگاه به گذشته و توجه به چالش های نو، فرایندی آینده نگر را برنامه ریزی می کند. با توجه به این که شتابدهنده صادراتی بردار اولین شتابدهنده تخصصی تجارت کشور است، تشکیل جلسات کمک بسیاری به ایجاد، اصلاح و تکمیل فرایند شتابدهی کرده است.