برگزاری پیش رویداد افتتاحیه دوره سوم شتابدهنده صادرات

یکی از اصلی‌ترین رویکردهای ما در شتاب‌دهنده تجارت شبکه سازی با افراد موثر در صنعت است که نیاز به مهارت آموزی دارد

یکی از اصلی‌ترین رویکردهای ما در شتاب‌دهنده تجارت شبکه سازی با افراد موثر در صنعت است که نیاز به مهارت آموزی دارد بر همین اساس ما پیش رویداد تیم‌های دور سوم را در روز چهارشنبه 21 اردیبهشت و با هدف آشنایی تیم ها با یکدیگر، آشنایی با اصول مدیریت در قالب گیمیفیکیشن و شبکه سازی تیم های فردی و گروهی برگزار کردیم.
در این پیش رویداد، تیم‌های ما ضمن برقراری ارتباط با یکدیگر، با اعضای تیم اجرایی شتاب‌دهنده آشنا شده و به صورت رسمی فرایند شتاب‌دهی را آغاز کردند.