سه شنبه های صادراتی

از آن جا که یکی از بازار های پرطرفدار برای معاملات تجاری، کشور کویت است، بردار در سه شنبه صادراتی این هفته (15 تیر ماه 1400) تیم ها را حول محور آشنایی با بازار کویت گردهم آورده و با دعوت از منتورهای فعال در این زمینه، فضایی برای بحث و گفت و گو تیم ها با منتور مربوطه ایجاد کرد.