واکسن های معتبر در کشورهای مختلف جهان

در دو سال اخیر که ویروس کرونا جهان را درگیر کرده، روابط تجاری بین‌الملل محدود و دچار چالش شده است. اما خوشبختانه با ساخته شدن واکسن توسط دانشمندان، کم کم روابط بین‌المللی به حالت اولیه خود بازگشته است. آن‌چه تجارت با جهان را دشوار می‌سازد این است که هر کشوری واکسن‌های به خصوصی را معتبر می‌داند، بنابراین باید در مورد واکسن‌های معتبر هر کشور اطلاعات لازم را داشته باشید.

در دو سال اخیر که ویروس کرونا جهان را درگیر کرده، روابط تجاری بین‌الملل محدود و دچار چالش شده است. اما خوشبختانه با ساخته شدن واکسن توسط دانشمندان، کم کم روابط بین‌المللی به حالت اولیه خود بازگشته است. آن‌چه تجارت با جهان را دشوار می‌سازد این است که هر کشوری واکسن‌های به خصوصی را معتبر می‌داند، بنابراین باید در مورد واکسن‌های معتبر هر کشور اطلاعات لازم را داشته باشید.

واکسن های معتبر در کشورهای مختلف

 • اسپوتنیک و اپی واک کرونا از واکسن‌‌های معتبر در کشور ترکمنستان به شمار می‌روند.
 •  کوویشیلد واکسن معتبر در کشور افغانستان است.
 • فایزر، مدرنا، آستارازنکا، اسپوتنیک، سینوفارم، سینوواک واکسن‌های معتبر در کشور پاکستان هستند.
 • سینوواک، اسپوتنیک، آستارازنکا و فایزر واکسن‌های معتبر در کشور آذربایجان به شمار می‌روند.
 • آستارازنکا، اسپوتنیک و سینوواک واکسن‌های معتبر کشور ارمنستان هستند.
 • سینوواک، اسپوتنیک و فایزر واکسن‌های معتبر در کشور ترکیه به شمار می‌روند.
 • فایزر، آستارازنکا، اسپوتنیک و سینوفارم واکسن‌های معتبر در کشور عراق هستند.
 • جانسون اند جانسون، آستارازنکا، مدرنا و فایزر واکسن‌های معتبر کشور کویت هستند.
 • واکسن‌های معتبر در کشور امارات عبارتند از: فایزر، مدرنا، آستارازنکا و سینوفارم

واکسن‌های معتبر در سایر کشورها

 • واکسن‌ معتبر در کشور روسیه کووی واک است.
 • واکسن‌های معتبر در کشور چین، کان سینوبیو، جانسون اند جانسون، لانگکوم، سینوواک و سینوفارم
 • فایزر، مدرنا، آستارازنکا، جانسون اند جانسون، کوویشیلد، واکسن‌های معتبر در کشور آلمان هستند.
 • واکسن‌های معتبر در کشور عمان عبارتند از سینوواک، اسپوتنیک، آستارازنکا و فایزر.
 • مدرنا، آستارازنکا، اسپوتنیک، جانسون اند جانسون، کوویشیلد و کوواکسین واکسن‌های معتبر در کشور هند به شمار می‌روند.
 • واکسن‌ معتبر در کشور سوریه اسپوتنیک است.
 • واکسن‌های معتبر در کشور قطر فایزر، مدرنا و آستارازنکا هستند.
 • سینوواک، آستارازنکا دو واکسن‌ معتبر در کشور تاجیکستان هستند.
 • واکسن‌های معتبر در کشور استرالیا عبارتند از: فایزر، مدرنا، آستارازنکا و جانسون اند جانسون