بَرآیَند بُردار
ویژه تیم های پذیرفته شده در دور اول

دِمودِی (برآیند بردار) یکی از مهم ترین برنامه های شتابدهنده های مختلف در سراسر دنیا است. در این روز افراد و تیم های عضو شتابدهنده ها پس از یک دوره آموزش و توانمند سازی، قابلیت های خود را پیش چشم سرمایه گذاران و افراد فعال در زیست بوم کسب و کار به نمایش می گذارند. شتابدهنده صادرات بردار نیز با طراحی این رویداد اقدام به برگزاری آن برای تیم های دور اول کرده و طی این رویداد جشن فارغ التحصیلی این تیم ها را نیز برگزار نمود.

بَرآیَند بُردار
ویژه تیم های پذیرفته شده در دور اول

دِمودِی (برآیند بردار) یکی از مهم ترین برنامه های شتابدهنده های مختلف در سراسر دنیا است. در این روز افراد و تیم های عضو شتابدهنده ها پس از یک دوره آموزش و توانمند سازی، قابلیت های خود را پیش چشم سرمایه گذاران و افراد فعال در زیست بوم کسب و کار به نمایش می گذارند. شتابدهنده صادرات بردار نیز با طراحی این رویداد اقدام به برگزاری آن برای تیم های دور اول کرده و طی این رویداد جشن فارغ التحصیلی این تیم ها را نیز برگزار نمود.

بَرآیَند بُردار
ویژه تیم های پذیرفته شده در دور اول

دِمودِی (برآیند بردار) یکی از مهم ترین برنامه های شتابدهنده های مختلف در سراسر دنیا است. در این روز افراد و تیم های عضو شتابدهنده ها پس از یک دوره آموزش و توانمند سازی، قابلیت های خود را پیش چشم سرمایه گذاران و افراد فعال در زیست بوم کسب و کار به نمایش می گذارند. شتابدهنده صادرات بردار نیز با طراحی این رویداد اقدام به برگزاری آن برای تیم های دور اول کرده و طی این رویداد جشن فارغ التحصیلی این تیم ها را نیز برگزار نمود.

خدمات باشگاه فارغ التحصیلان

خدمات
باشگاه فارغ التحصیلان

ارائه تخفیفات

- تخفیف ویژه جهت استفاده از فضای اشتراکی شتاب دهنده بردار
- تسهیل حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی

معرفی تیم ها

معرفی به:
- کمیسیون های تخصصی جهت عضویت
- زیست بوم صادراتی ایران اسلامی

خدمات ویژه

امکان حضور در:
- مذاکرات بین المللی و هیئت های تجاری
- رویداد های ارتباطی و دانشی اتاق بازرگانی

توانمند سازی

استفاده از خدمات توانمند سازی ارائه شده توسط اتاق بازرگانی و شتاب دهنده بردار

تبلیغات رسانه ای

ارائه خدمات ترویجی و تبلیغی شامل گردشگری صنعتی، وبسایت، صفحه اینستاگرام و سایر رسانه های بردار

تسهیلات مالی

تسهیلات مالی کوتاه مدت از طریق صندوق حمایت از فعالان اقتصادی

منتوریگ در بردار

منتور های آشنا
از سراسر کشور

منتور

منتور

امیر الحاجی

منتور

منتور های بردار

منتور های آشنا از سراسر کشور

فارغ التحصیلان بردار

بردار از دید فارغ التحصیلان

نظرات تیم های
فارغ التحصیل شده

خبرنامه بردار

برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما ثبت نام کنید.

پیش رویداد مارتون صادرات copy

Meet Our Clients

They Believe In Us

Lorem ipsum dolor sit orot amet, consectetur adip scing
elit. Proin rutrum euismod dolor, ultricies aliq luam off
kool or taka ekolor.